YA GIRLS CLAN 100$

Grupp 1 Spelat Vinster Oavgjort Förlorade +/- Diff Poäng
KED 33 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 15 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 17 0 0 0 0 0/0 0 0
DIE 59 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 9 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 7 0 0 0 0 0/0 0 0
MP 30 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 16 0 0 0 0 0/0 0 0
LS 38 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 13 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 11 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 14 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 6 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 12 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 10 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 20 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 18 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 19 0 0 0 0 0/0 0 0
Team 8 0 0 0 0 0/0 0 0
MEA 36 0 0 0 0 0/0 0 0

Matcher

Grupp 1 Hemma Lag Borta Lag
Game 1 DIE 59 0 Team 20 0
Game 2 LS 38 0 Team 19 0
Game 3 MEA 36 0 Team 18 0
Game 4 KED 33 0 Team 17 0
Game 5 MP 30 0 Team 16 0
Game 6 Team 6 0 Team 15 0
Game 7 Team 7 0 Team 14 0
Game 8 Team 8 0 Team 13 0
Game 9 Team 9 0 Team 12 0
Game 10 Team 10 0 Team 11 0
Game 11 DIE 59 0 Team 19 0
Game 12 MEA 36 0 Team 18 0
Game 13 KED 33 0 Team 17 0
Game 14 MP 30 0 Team 16 0
Game 15 Team 6 0 Team 15 0
Game 16 Team 7 0 Team 14 0
Game 17 Team 8 0 Team 13 0
Game 18 Team 9 0 Team 12 0
Game 19 Team 10 0 Team 11 0
Game 20 Team 20 0 LS 38 0
Game 21 DIE 59 0 Team 18 0
Game 22 KED 33 0 Team 17 0
Game 23 MP 30 0 Team 16 0
Game 24 Team 6 0 Team 15 0
Game 25 Team 7 0 Team 14 0
Game 26 Team 8 0 Team 13 0
Game 27 Team 9 0 Team 12 0
Game 28 Team 10 0 Team 11 0
Game 29 Team 20 0 LS 38 0
Game 30 Team 19 0 MEA 36 0
Game 31 DIE 59 0 Team 17 0
Game 32 MP 30 0 Team 16 0
Game 33 Team 6 0 Team 15 0
Game 34 Team 7 0 Team 14 0
Game 35 Team 8 0 Team 13 0
Game 36 Team 9 0 Team 12 0
Game 37 Team 10 0 Team 11 0
Game 38 Team 20 0 LS 38 0
Game 39 Team 19 0 MEA 36 0
Game 40 Team 18 0 KED 33 0
Game 41 DIE 59 0 Team 16 0
Game 42 Team 6 0 Team 15 0
Game 43 Team 7 0 Team 14 0
Game 44 Team 8 0 Team 13 0
Game 45 Team 9 0 Team 12 0
Game 46 Team 10 0 Team 11 0
Game 47 Team 20 0 LS 38 0
Game 48 Team 19 0 MEA 36 0
Game 49 Team 18 0 KED 33 0
Game 50 Team 17 0 MP 30 0
Game 51 DIE 59 0 Team 15 0
Game 52 Team 7 0 Team 14 0
Game 53 Team 8 0 Team 13 0
Game 54 Team 9 0 Team 12 0
Game 55 Team 10 0 Team 11 0
Game 56 Team 20 0 LS 38 0
Game 57 Team 19 0 MEA 36 0
Game 58 Team 18 0 KED 33 0
Game 59 Team 17 0 MP 30 0
Game 60 Team 16 0 Team 6 0
Game 61 DIE 59 0 Team 14 0
Game 62 Team 8 0 Team 13 0
Game 63 Team 9 0 Team 12 0
Game 64 Team 10 0 Team 11 0
Game 65 Team 20 0 LS 38 0
Game 66 Team 19 0 MEA 36 0
Game 67 Team 18 0 KED 33 0
Game 68 Team 17 0 MP 30 0
Game 69 Team 16 0 Team 6 0
Game 70 Team 15 0 Team 7 0
Game 71 DIE 59 0 Team 13 0
Game 72 Team 9 0 Team 12 0
Game 73 Team 10 0 Team 11 0
Game 74 Team 20 0 LS 38 0
Game 75 Team 19 0 MEA 36 0
Game 76 Team 18 0 KED 33 0
Game 77 Team 17 0 MP 30 0
Game 78 Team 16 0 Team 6 0
Game 79 Team 15 0 Team 7 0
Game 80 Team 14 0 Team 8 0
Game 81 DIE 59 0 Team 12 0
Game 82 Team 10 0 Team 11 0
Game 83 Team 20 0 LS 38 0
Game 84 Team 19 0 MEA 36 0
Game 85 Team 18 0 KED 33 0
Game 86 Team 17 0 MP 30 0
Game 87 Team 16 0 Team 6 0
Game 88 Team 15 0 Team 7 0
Game 89 Team 14 0 Team 8 0
Game 90 Team 13 0 Team 9 0
Game 91 DIE 59 0 Team 11 0
Game 92 Team 20 0 LS 38 0
Game 93 Team 19 0 MEA 36 0
Game 94 Team 18 0 KED 33 0
Game 95 Team 17 0 MP 30 0
Game 96 Team 16 0 Team 6 0
Game 97 Team 15 0 Team 7 0
Game 98 Team 14 0 Team 8 0
Game 99 Team 13 0 Team 9 0
Game 100 Team 12 0 Team 10 0
Game 101 DIE 59 0 LS 38 0
Game 102 Team 19 0 MEA 36 0
Game 103 Team 18 0 KED 33 0
Game 104 Team 17 0 MP 30 0
Game 105 Team 16 0 Team 6 0
Game 106 Team 15 0 Team 7 0
Game 107 Team 14 0 Team 8 0
Game 108 Team 13 0 Team 9 0
Game 109 Team 12 0 Team 10 0
Game 110 Team 11 0 Team 20 0
Game 111 DIE 59 0 MEA 36 0
Game 112 Team 18 0 KED 33 0
Game 113 Team 17 0 MP 30 0
Game 114 Team 16 0 Team 6 0
Game 115 Team 15 0 Team 7 0
Game 116 Team 14 0 Team 8 0
Game 117 Team 13 0 Team 9 0
Game 118 Team 12 0 Team 10 0
Game 119 Team 11 0 Team 20 0
Game 120 LS 38 0 Team 19 0
Game 121 DIE 59 0 KED 33 0
Game 122 Team 17 0 MP 30 0
Game 123 Team 16 0 Team 6 0
Game 124 Team 15 0 Team 7 0
Game 125 Team 14 0 Team 8 0
Game 126 Team 13 0 Team 9 0
Game 127 Team 12 0 Team 10 0
Game 128 Team 11 0 Team 20 0
Game 129 LS 38 0 Team 19 0
Game 130 MEA 36 0 Team 18 0
Game 131 DIE 59 0 MP 30 0
Game 132 Team 16 0 Team 6 0
Game 133 Team 15 0 Team 7 0
Game 134 Team 14 0 Team 8 0
Game 135 Team 13 0 Team 9 0
Game 136 Team 12 0 Team 10 0
Game 137 Team 11 0 Team 20 0
Game 138 LS 38 0 Team 19 0
Game 139 MEA 36 0 Team 18 0
Game 140 KED 33 0 Team 17 0
Game 141 DIE 59 0 Team 6 0
Game 142 Team 15 0 Team 7 0
Game 143 Team 14 0 Team 8 0
Game 144 Team 13 0 Team 9 0
Game 145 Team 12 0 Team 10 0
Game 146 Team 11 0 Team 20 0
Game 147 LS 38 0 Team 19 0
Game 148 MEA 36 0 Team 18 0
Game 149 KED 33 0 Team 17 0
Game 150 MP 30 0 Team 16 0
Game 151 DIE 59 0 Team 7 0
Game 152 Team 14 0 Team 8 0
Game 153 Team 13 0 Team 9 0
Game 154 Team 12 0 Team 10 0
Game 155 Team 11 0 Team 20 0
Game 156 LS 38 0 Team 19 0
Game 157 MEA 36 0 Team 18 0
Game 158 KED 33 0 Team 17 0
Game 159 MP 30 0 Team 16 0
Game 160 Team 6 0 Team 15 0
Game 161 DIE 59 0 Team 8 0
Game 162 Team 13 0 Team 9 0
Game 163 Team 12 0 Team 10 0
Game 164 Team 11 0 Team 20 0
Game 165 LS 38 0 Team 19 0
Game 166 MEA 36 0 Team 18 0
Game 167 KED 33 0 Team 17 0
Game 168 MP 30 0 Team 16 0
Game 169 Team 6 0 Team 15 0
Game 170 Team 7 0 Team 14 0
Game 171 DIE 59 0 Team 9 0
Game 172 Team 12 0 Team 10 0
Game 173 Team 11 0 Team 20 0
Game 174 LS 38 0 Team 19 0
Game 175 MEA 36 0 Team 18 0
Game 176 KED 33 0 Team 17 0
Game 177 MP 30 0 Team 16 0
Game 178 Team 6 0 Team 15 0
Game 179 Team 7 0 Team 14 0
Game 180 Team 8 0 Team 13 0
Game 181 DIE 59 0 Team 10 0
Game 182 Team 11 0 Team 20 0
Game 183 LS 38 0 Team 19 0
Game 184 MEA 36 0 Team 18 0
Game 185 KED 33 0 Team 17 0
Game 186 MP 30 0 Team 16 0
Game 187 Team 6 0 Team 15 0
Game 188 Team 7 0 Team 14 0
Game 189 Team 8 0 Team 13 0
Game 190 Team 9 0 Team 12 0